PL DE ES FR IT

O nas

Nagroda Grand Continent co roku uznaje wybitną narrację europejską. Jak ?

Organizacja Nagrody Literackiej na dachu Europy

Europejska sieć korespondentów literackich
Przez cały rok (od 1. października do 30. września następnego roku), w każdym z pięciu obszarów językowych magazynu (francuskim, hiszpańskim, niemieckim, polskim i włoskim), zespół korespondentów ma za zadanie wybrać najlepszą opublikowaną w danym okresie narrację, mogącą zainteresować czytelników z całej Europy (a więc zasługującą na miano wielkiej powieści europejskiej). Korespondenci zgłaszają kandydatury pod kierunkiem komitetu sterującego. Każda zgłaszana do nagrody narracja poparta jest: 1) francuskim tłumaczeniem fragmentów utworu; 2) krytyczną argumentacją.
Komisja
Kandydatury zaproponowane przez korespondentów zgłaszane są do komisji złożonej z dziesięciu osobistości europejskiego świata literatury i sztuki, po dwóch z każdego z pięciu obszarów językowych. Językiem roboczym komisji jest język francuski. Wyświetl więcej. Komisja
Wręczenie Nagrody Grand Continent
Końcowe obrady komisji i wręczenie nagrody przez jej przewodniczącego odbywają się co roku w grudniu na Punta Helbronner na wysokości 3466 metrów, w samym sercu masywu Mont Blanc.
Dotacja Nagrody Grand Continent
Nagroda pieniężna będzie od 2022 r. przeznaczona na sfinansowanie tłumaczenia nagrodzonego utworu na wszystkie języki programu, aby zapewnić mu popularyzację w całej Europy.
Tłumaczenia i rozpowszechnienie
To wsparcie zapewnia i skraca czas publikacji, w celu wydania czterech tłumaczeń w księgarniach w roku następującym po przyznaniu Nagrody. Nawiązana zostanie ścisła współpraca z wydawcami, francuskimi i zagranicznymi, aby umożliwić stopniowe doskonalenie tego ambitnego projektu.
Agencja literacka Books And More wspiera Fundację Prix Grand Continent w jej relacjach z wydawcami z pięciu obszarów językowych oraz w procesie przyznawania tej dotacji.

Regulamin

Kim jesteśmy?
Fundacja Nagrody Grand Continent
Groupe d’études géopolitiques jest niezależnym ośrodkiem badawczym uznanym w 2019 roku przez Ministerstwo Działań i Finansów Publicznych za „działający w interesie ogółu”. W celu zorganizowania Nagrody Grand Continent, utworzyliśmy 3. czerwca 2021 roku Fundację Nagrody Grand Continent, strukturę non-profit podlegającą włoskiemu prawu prywatnemu, z siedzibą w Dolinie Aosty (Włochy).
Członkowie Fundacji
Do zarządu Fundacji Grand Continent należą członkowie biura Groupe d’études géopolitiques, Ramona Bloj (skarbniczka), Gilles Gressani (prezes) i Mathéo Malik (sekretarz generalny), a także Corrado Binel, Mathieu Roger-Lacan i Florent Zemmouche.
O Groupe d’études géopolitiques i o Fundacji Grand Continent
Groupe d’études géopolitiques wydaje czasopismo pt. „Grand Continent”, które dzięki publikacjom w językach francuskim, hiszpańskim, niemieckim, polskim i włoskim w ciągu niecałych dwóch lat stało się platformą odniesienia dla debaty politycznej, strategicznej i intelektualnej w Europie. Wyświetl więcej
Groupe d’études géopolitiques (GEG) prowadzi badania podstawowe oparte na pojęciu skali. Nasze wymagania intelektualne odpowiadają osobliwościom środowiska europejskiego. Za pomocą tej nowej strategii, tworzymy geopolityczną Europę. Nasze publikacje, wydarzenia i czasopisma są przeznaczone dla społeczności naukowej, decydentów, a także wszystkich obywateli.
Niezależna organizacja Groupe d’études géopolitiques jest think tankiem, innowacyjnym ośrodkiem badawczym, a także wydawnictwem naukowym z siedzibą w École normale supérieure i z biurem w Brukseli. Założony w 2017 roku GEG został uznany w 2019 roku przez Ministerstwo Działań i Finansów Publicznych za „działający w interesie ogółu. Na przestrzeni kilku lat organizacja stała się istotnym uczestnikiem w debacie politycznej, strategicznej iintelektualnej w Europie. Wyświetl więcej